Oblast delovanja: Društvena briga o deci

Nosilac projekta: Gradska opština Mladenovac

Uloga u projektu: Partnerska organizacija

Period implemetacije: oktobar 2018. – decembar 2018.

Donator: Gradska opština Mladenovac

Implementacija projektnih aktivnosti se sastoji iz dve faze. Prva faza podrazumeva oposobljavanje za rad 20 osoba na poslovima Lični pratilac deteta i izradu potrebne dokumentacije za licenciranje Centra „OKO“, dok druga predviđa pružanje usluge “Lični pratilac deteta”.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje usluge „Lični pratilac deteta“, pružanje pomoći i podrške deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom tokom vaspitno-obrazovnog procesa, na časovima i odmorima, zatim pomoć pri kretanju, hranjenju, održavanju lične higijene, komunikaciji sa drugom decom i osobljem škole i radno angažovanje licenciranih osoba.

Podeli