Gradska opština Mladenovac i Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ predstavili su na konferenciji za medije projekat „Podrška deci sa smetnjama u razvoju“, u prisustvu roditelja dece i radno angažovanih na projektu.

„Potrebu za realizacojom projekta ove vrste iskazali su roditelji dece prilikom dolaska na prijem građana“, rekao je Vladan Glišić, predsednik gradske opštine Mladenovac i istakao da je opština prepoznala značaj ovog projekta, kao i problem roditelja, prouzrokovan nedostatkom ličnih pratilaca.

Glišić je istakao da će se opština Mladenovac potruditi da obezbedi veća sredstva sa ciljem obuhvatanja većeg broja korisnika.

Suzana Vasić, član Veća, navela je da je opština Mladenovac do sada realizovala niz projekata iz oblasti socijalne zaštite, ali da je projekat „Podrška deci sa smetnjama u razvoju“ jedan od najvažnijih u 2020. godini.

Prema njenim rečima, projektom će biti obuhvaćeno devetoro dece.

“Nedostatak ličnih pratilaca u našoj opštini prepoznali smo kao problem, te smo odlučili da pokrenemo ovaj projekat u nameri da deca sa smetnjama u razvoju dobiju svog pratioca tokom vaspitno-obrazovnog procesa“, istakla je Vasićeva i podsetila da su radno angažovane na poslovima lični pratilac završile obuku po akreditovanom programu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Jovana Vuković, stručni radnik u organizaciji „OKO“, istakla je da je Centar „OKO“ licencirani pružalac usluge Lični pratilac deteta od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje odgovarajuće individualne podrške detetu sa smetnjama u razvoju radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici sa ciljem uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Dakle, ovom uslugom su obuhvaćena deca koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces, predškolsku ustanovu ili školu.

U skladu sa propisima, lični pratilac pruža podršku detetu u kretanju, održavanju lične higijene, hranjenju, oblačenju, komunikaciji sa drugom decom i uključivanju u kulturne ili sportske aktivnosti u zajednici“, rekla je Vukovićeva i istakla saradnju sa Centrom za socijalni rad, odeljenjem u Mladenovcu, koji je odredio priorite na osnovu mišljenja Interresorne komisije i prikupio saglasnosti roditelja za uključivanje dece u projekat.

Valentina Đurđević, majka deteta kojem se pruža podrška tokom projekta, zahvalila se što je njeno dete dobilo ličnog pratioca. Valentina je majka tri deteta, od kojih je dvoje sa smetnjama u razvoju, jedno školskog a drugo predškolskog uzrasta. Ova usluga joj mnogo znači jer, kako kaže, nije mogla u isto vreme da bude na dva različita mesta.

Projekat traje do kraja juna. Usluga se pruža besplatno.

Podeli