Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti “OKO” potpisao je Protokol o saradnji sa Nacionalnim centrom za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (NCSDK).

Protokolom je planirana realizacija zajedničkih inovativnih projekata sa ciljem razvijanja novih znanja, veština i kompetencije korisnika programa, posebno osetljivih grupa, kao i motivacionih projekata za prevenciju socijalne izolovanosti ciljne grupe kroz edukaciju, aktivizam i solidarnost

Podeli