Vesna Nenadović iz Kovačevca i Slađana Zebić Đukić iz Jagnjila, nakon sprovedenog javnog poziva, podržane su u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje žena na selu opštine Mladenovac“.

Vesna i Slađana će dobiti plastenike sa sistemom kap po kap i benzinsku kopačicu što će doprineti njihovoj ekonomskoj sigurnosti.

Projekat je podržalo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Podeli