Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ pokrenuo je sajt www.prekinitisinu.rs.
Web stranica „Prekini tišinu“ nastala je u okviru projekta istoimenog naziva koga je sufinansirala gradska opština Mladenovac i namenjen je ženama koje su izložene nasilju.
Projekat predviđa konsultacije emailom, online savetovalište i otvaranje kancelarije za pružanje psihosocijalne podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja.

Podeli