Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ je na Međunarodni dan ljudskih prava započeo prvo anonimno istraživanje o mišljenju i stavovima građana/ki Mladenovca o poznavanju i stanju ljudskih prava u lokalnoj zajednici.

Istraživanje ima za cilj da Centru “OKO” pruži uvid u trenutno činjenično stanje lokalne zajednice a radi davanja preporuka i kreiranja strategije u okviru promocije i zaštite ljudskih prava.

Podeli