Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ je licencirani pružalac dve usluge socijalne zaštite – Pomoć u kući za odrasle i starije osobe i Lični pratilac deteta.

                                         Pomoć u kući za odrasle i starije osobe

Usluga Pomoć u kući, koju je Centar “OKO” razvio prema potrebama najstarijih sugrađana, ima za cilj da odraslim i starijim osobama pruži pomoć pri obavljanju svakodnevnih potreba i dnevnih aktivnosti.

U direktnom radu sa korisnicima usluge, angažovani su stručni radnik sa licencom i negovateljice/gerontodomaćice sa završenom obukom po akreditovanom programu: “Pomoć u kući sa elementima bazične nege” Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

U dogovoru sa vama i vašim potrebama, stručni radnik izrađuje individualni plan posete gerontodomaćice, čime se utvrđuje broj poseta vasem domu i vrste pomoći koje su vam potrebne.

Podrška se pruža u vidu:

– nabavke i pripreme hrane;

– održavanja higijene stana/kuće;

– održavanja lične higijene;

– održavanja higijene odevnih predmeta;

– zdravstvene nege;

– zadovoljavanja socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba.

Usluga je dostupna radnim danima od 8 – 16 časova a po potrebi i u popodnevnim satima.

                                                                  Dozvola za rad

U skladu sa Zakonom o socijanoj zaštiti i Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Centar “OKO”je dobio licencu pod brojem 394 sa periodom važenja od pet godina (30.05.2018. – 30.05.2023.), čime je ispunio uslove i standarde za pružanje usluge Pomoć u kući.

            

                                                              Lični pratilac deteta

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je  uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta, što uključuje:

            1) pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vrtić, odnosno školu;

            Pomoć u zajednici, što uključuje:

            (1) pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.),

            (2) pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.),

            (3) odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.

                                                                  Dozvola za rad

U skladu sa Zakonom o socijanoj zaštiti i Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Centar “OKO”je dobio licencu pod brojem 475 sa periodom važenja od četiri godina (01.03.2019. – 01.03.2023.), čime je ispunio uslove i standarde za pružanje usluge Lični pratilac deteta.

Kontakt telefon: 011/ 4120 976

Email: puk@oko.org.rs; lpd@oko.org.rs

Adresa: Kralja Petra Prvog br. 175/52/3 sprat

Mladenovac, 11400