Oblast delovanja: Zaštita lica sa invaliditetom

Naziv projekta: Ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom – Ručnim radom do uspeha

Period implementacije: maj 2017. – avgust 2017.

Lokacija realizacije: Gradska opština Mladenovac

Donator: Gradska opština Mladenovac

Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim paktovima pravima čoveka, proklamovano je i potvrđeno da svako ima pravo na jednake mogućnosti u građanskim, ekonomskim, političkim i socijalnim sferama života, dok se osobama sa invaliditetom garantuje puno uživanje pomenutih prava bez ikakve razlike.

Projekat “Ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom” obuhvata integralni i inkluzivni program radi aktivnijeg uključivanja žena sa invaliditetom na tržište rada.

Radioničarskim aktivnostima je obuhvaćeno dvadeset žena podeljenih u četiri jednake grupe.

Glavni cilje projekta je ekonomsko osamostaljenje žena sa invaliditetom i njihovo aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Jačanje ljudskog dostojanstva i samopouzdanja žena sa invaliditetom
  • Unapređenje kvaliteta života i radnih sposobnosti
  • Podizanje nivoa njihove socijlne inkluzije
Podeli