Vaspitno – edukativnim radionicama dodatne podrške deci romske nacionalnosti, nastavljamo sa realizacijom projekta „Kontinuirana podrška deci romske nacionalnosti predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta“.

U posebno opremljenom prostoru, deci osnovnoškolskog uzrasta se pruža podrška u obnavljanju i savladavanju gradiva, dok se sa decom ranog uzrasta sprovode aktivnosti na adaptaciji i uključivanju u sistem predškolskog obrazovanja.

Ovaj projekat, po treći put, podržava Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Podeli