Vaspitno – edukativne radionice za romsku decu sa teritorije opštine Mladenovac realizuju se u okviru projekta „Kontinuirana podrška integraciji romske dece u predškolski i školski sistem“, koji drugu godinu zaredom podržava Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.

U okviru radionica deci osnovnoškolskog uzrasta se pruža podrška u obnavljanju i savladavanju gradiva kao i izradi domaćih zadataka, dok se sa decom ranog uzrasta sprovode aktivnosti na adaptaciji i uključivanju u sistem predškolskog obrazovanja.

Cilj projekta je obezbeđivanje podrške romskoj deci za pripremu, integraciju i uključivanje u obrazovni sistem, smanjenje rizika od napuštanja školovanja i ispadanja iz sistema obrazovanja.

Ovaj vid podrške nije značajan samo za decu, koja na ovaj način stiču radne navike, uče i redovno pohađaju nastavu, već i za njihove roditelje, koji kroz projekat dobijaju veliku podršku i pomoć u pravilnom usmeravanju svojih mališana.

Za decu, korisnike projekta, obezbeđena je užina.

Projekat traje šest meseci, od 1. jula 2019. godine do 31. decembra 2019. godine.

Podeli