U seoskim mesnim zajednicama Pružatovac, Velika Krsna, Rabrovac i Šepšin organizovali smo ulične akcije tokom kojih smo meštanima/kama predstavili tri javna poziva koji za cilj imaju ekonomsko osnaživanje žena na selu.

Javni pozivi su objavljeni u okviru projekta „Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala“, koji realizujemo uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Zainteresovanim ženama koje žive na selu sa teritorije opštine Mladenovac pružena je mogućnost da se prijave za pohađanje jedne od dve obuke – krojenje/šivenje i za sticanje znanja i veština na računaru ili za dobijanje podrške u nabavci nedostajaće opreme, sirovina ili inventara u visini do 40.000,00 dinara, kao pomoć njihovom daljem radu.

Podeli