O tome koliko je važno da žene sa sela budu ravnopravno uključene u procese odlučivanja razgovarali smo sa stanovnicima sela Pružatovac i Velika Ivanča.

U direktnom razgovoru sa njima istakli smo značaj participacije žena sa sela i njihovog aktivnog učešća u javnom životu lokalne zajednice.

Ulične akcije, koje sprovodimo u seoskim mesnim zajednicama su deo informativne kampanje projekta „Osnažene – Ujedinjene“.

Projekat realizujemo uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli