Šta je digitalno nasilje?

Koji su najčešći oblici digitalnog nasilja?

Koje su mere prevencije i kako reagovati ukoliko do njega dođe?

Na ovu temu danas smo razgovarali sa građanima/kama Mladenovca i ujedno delili flajer edukativnog sadržaja.

Ulične akcije realizujemo u okviru projekta „Podizanje digitalnih kompetencija žena opštine Mladenovac“, koji je sufinansirala Gradska opština Mladenovac.

Podeli