Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ ispunio je uslove i standarde za pružanje usluge pomoć u kući i obavljanja delatnosti socijalne zaštite i Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 022-02-00044/2018-19 od 30.05.2018. dobio ograničenu licencu broj 394 sa rokom važenja od pet godina, od 30.05.2018. do 30.05.2023. godine, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Inspektori socijalne zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izvršili su vanredni inspekcijski nadzor dana 28.05.2018. godine u prostorijama Centra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ i na osnovu utvrđenog stanja konstatovali da Centar „OKO“ ispunjava uslove i standarde za pružanje usluge pomoć u kući i obavljanja delatnosti socijalne zaštite.

Podeli