U okviru posete romskim porodicama, predstavili smo projekat „Kontinuirana podrška deci romske nacionalnosti predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta“.

Roditelji su tom prilikom imali mogućnost da upišu svoju decu na vaspitno-edukativne radionice na kojima će se deci osnovnoškolskog uzrasta pružati podrška u obnavljanju i savladavanju gradiva kao i izradi domaćih zadataka, dok će se sa decom ranog uzrasta sprovoditi aktivnosti na adaptaciji i uključivanju u sistem predškolskog obrazovanja.

Projekat je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda i traje do 31.decembra 2021. godine.

Podeli