Služba Pomoć u kući

 
 

pomoc u kuciSvaka osoba zaslužuje da provede starost u miru i dostojanstvu, okružena pažnjom, razumevanjem i sigurnošću.

Stare osobe bogate životnim iskustvima, znanjima, veštinama, potrebama i željama, zaslužuju da se prema njima odnosimo sa poštovanjem i rešenošću da im pomognemo u svakoj prilici.

Usluga Pomoć u kući koju je Centar “OKO” razvio prema potrebama najstarijih sugrađana ima za cilj da odraslim i starijim osobama pruži pomoć pri obavljanju svakodnevnih potreba i dnevnih aktivnosti.

U direktnom radu sa korisnicima usluge, angažovani su stručni radnik sa licencom i negovateljice/gerontodomaćice sa završenom obukom po akreditovanom programu: “Pomoć u kući sa elementima bazične nege” Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

U dogovoru sa vama i vašim potrebama, stručni radnik izrađuje individualni plan posete gerontodomaćice, čime se utvrđuje broj poseta vasem domu i vrste pomoći koje su vam potrebne.

Podrška se pruža u vidu:

– nabavke i pripreme hrane;

– održavanja higijene stana/kuće;

– održavanja lične higijene;

– održavanja higijene odevnih predmeta;

– zdravstvene nege;

– zadovoljavanja socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba.

Usluga je dostupna radnim danima od 8 – 16 časova a po potrebi i u popodnevnim satima.

Dozvola za rad

U skladu sa Zakonom o socijanoj zaštiti i Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Centar “OKO”je dobio licencu pod brojem 394 sa periodom važenja od pet godina (30.05.2018. – 30.05.2023.), čime je ispunio uslove i standarde za pružanje usluge Pomoć u kući i obavljanja delatnosti socijalne zaštite.

  • Kontakt telefon: 011/ 4120 976
  • Email: puk@oko.org.rs
  • Adresa: Kralja Petra Prvog br. 175/3 sprat
  • Mladenovac, 11400