Danas je Međunarodni dan tolerancije!

Sa našim drugarima, korisnicima projekta „Podrška deci romske nacionalnosti predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta“ razgovarali smo o tome šta je tolerancija i ujedno napravili pano sa crtežima i motive od gline koji simbolizuju ljubav.

Kreativnoj radionici na temu tolerancije prisustvovala su i ostala deca.

Projekat je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Podeli