Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti “OKO” osnovan je 19. oktobra 2015. godine. U prethodne četiri godine, posebna pažnja posvećena je podizanju nivoa svesti o nasilju u porodici, ekonomskom osnaživanju žena, integraciji dece iz osetljivih kategorija i pružanju podrške starijim licima.

U nastavku možete pogledati video prezentaciju o dosadašnjem radu Centra „OKO“.

Podeli