Valentina iz sela Rabrovac se godinama unazad, pored stočarstva i ratarstva, aktivno bavi i proizvodnjom povrća.

U svojoj prijavi na naš Javni poziv za besplatnu dodelu opreme, sirovina i inventara za rad, Valentina ističe potrebu za kupovinom benzinske kopačice koja bi joj omogućila lakšu obradu zemljišta i smanjila fizički napor.

Zadovoljstvo nam je što smo podržali Valentininu ideju i nadamo se da će joj kopačica biti od velike pomoći u njenom daljem bavljenju poljoprivredom.

Podrška u kupovini nedostajuće opreme ženama se pruža u okviru projekta “Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala” koji realizujemo uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Podeli